Elk verkocht product draagt bij aan het planten van een boom door Trees for All

Je hebt een product gekocht, gemaakt van natuurlijke materialen. Wij vinden het belangrijk om hiervoor ook weer iets terug te geven aan de natuur. Voor iedere verkocht product, doneren wij van Woed een bedrag.Met die donaties worden er bomen in Nederland en op de Filipijnen toegekend. De bomen worden geplant via de stichting Trees for All, zodat er weer nieuwe bossen gaan ontstaan.

Bomen zijn belangrijk

Elk jaar worden er 10 miljard bomen meer gekapt dan er worden aangeplant en de longen van de aarde verdwijnen stukje bij beetje. Trees for All wil dat proces omkeren. Bossen zijn niet alleen belangrijk voor de zuurstofproductie, ze leveren hout voor bijvoorbeeld onze horloges, petten, zonnebrillen en andere producten. Ze leveren voedsel en medicijnen en ze bieden bescherming en een woonplaats voor mensen, dieren en planten. Bomen zuiveren de lucht, ze nemen het broeikasgas CO2 op en ze geven hier zuurstof voor terug. Bossen regulieren het klimaat, zijn essentieel voor de waterkringloop en gaan erosie en uitdroging tegen.

1-2-Tree, een boom in Nederland, een boom in de Filipijnen.

Elk verkocht product van Woed draagt bij aan een nieuw geplante boom in Nederland, die gedurende 50 jaar duurzaam wordt beheerd. Het Nederlandse bos is zeer geschikt is voor recreatie. Jaarlijks worden de plantlocaties bekend gemaakt in aanloop van het plantseizoen (nov.-maart). Tevens wordt er een boom toegekend in de Filipijnen. Deze boom is geplant op de flanken van de inactieve vulkaan Mount Malindang, in een beschermd natuurgebied. In samenwerking met de plaatselijke bevolking wordt het bos duurzaam beheerd.

Trees for All

Trees for All is een stichting op het gebied van CO2 compensatie en zonder winstoogmerk. De missie van Trees for All stelt mens, milieu en meerwaarde centraal, zoals ook te zien is in het logo van Trees for All. Ze hebben het CBF keurmerk en ze is een door de Belastingdienst erkend goed doel (ANBI). Het CBF keurmerk wil zeggen dat Trees for All voldoet aan een reeks van strenge criteria met betrekking tot ondermeer de verdeling van donatiegelden richting haar projecten. Het geld komt dus terecht waar het hoort!

Voor meer info: www.treesforall.nl